Vår sömnadsproduktion

Som du kanske läste på förra sidan, tar vi hjälp av det Litauiska företaget First Priority som stöttar oss i att hitta rätt fabriker. De är på plats i Litauen och kvalitetssäkrar sömnadsproduktionen. Vår huvudsakliga sömnadsproduktion sker på fabriken Alviva som ligger i Litauen, Augustavas. De har arbetat med arbetskläder i snart 30år och har en erfarenhet och kompetens som vi litar på. Vi har samarbetat med fabriken i 4 år, och har självklart varit på besök, fått träffa både arbetare och arbetsledare innan vi valde att flytta vår produktion hit. En annan fabrik med andra resurser står för sömnaden av Elin, då det krävs speciella maskiner för att lyckas sy i så kraftig och tjock trikå!

För oss är det viktigt att ha produktionen så nära som möjligt och inom EU. Detta för att bl.a. enklare kunna besöka fabriken vid behov och miljövänligare kunna frakta varorna. Vidare vill vi vara med och stärka den Europeiska textilproduktionen som får allt större konkurrens från läder främst i Asien där arbetskostnaderna är väldigt låga, vi har även en tillit till de europeiska lagstiftningarna och direktiven som finns. Arbetsmiljölagstiftningen inom Europa garanterar bland annat att sömmerskorna har rätt till skälig lön, rimliga arbetstider, försäkring och skydd mot diskriminering. 

De textila produkterna fraktas med lastbil och båt, och det tar ca 5 dagar. 

Produktionsenheter

Nedan finns produktionsenheter vi arbetar tillsammans med listade. 

Alviva.

Pašaminės gatvė 3
Augustavas  18207 
Litauen